Tag

פרויקט בנייה

התחדשות עירונית לתנופה

כשהצורך הלאומי מתלכד עם הזכות שלכם להשביח את הנכס הפרטי שלכם אין הרבה מקרים שבהם פרויקט של בנייה מצליח ללכד בתוכו גם צורך ומטרה לאומית ראויה וגם את רווחת האזרח. כזהו פרויקט התחדשות עירונית שהממשלה קבעה  זה מכבר כמטרה לאומית חשובה  וראויה מאוד, ובתוך כך גם להעניק לאזרחים הזדמנות פז להשביח את הנכס שבידיהם למען...