Tag

צדק חברתי

צדק חברתי על פי תמ"א 38

צדק חברתי על פי תמ"א 38 תמ"א 38 היא תכנית המתאר הארצית שקבעה הממשלה יחד עם תקנות שונות כדי לאפשר לקבלנים ויזמים לחזק מבנים נגד רעידות האדמה הצפויות באזורנו, בגלל השבר הסורי-אפריקאי שישראל יושבת עליו. אולם מתברר כי נוסף על התועלת המבנית המחזקת של המבנים שהופכת אותם יציבים ועמידים יותר, הממשלה משיגה בכך גם כמה...